NLFR

Welkom op onze website

Het advocatenkantoor Loopmans & Garbati te Antwerpen stelt aan haar cliënten alle kennis en ervaring van haar advocaten ter beschikking in de verschillende rechtsdomeinen. Ons kantoor beschikt eveneens over een afdeling te Ottignies Louvain-La-Neuve voor alle zaken, die behandeld moeten worden in de gerechtelijke arrondissementen van Nijvel en Brussel......

Of het nu om een echtscheidingsdossier, een strafzaak, een familiaal, commercieel of arbeidsrechtelijk geschil gaat, onze advocaten verbinden er zich toe op nauwgezette wijze het geheel van wettelijke mogelijkheden te onderzoeken teneinde de gepaste oplossing voor uw probleem te vinden.

handels- en zakenrecht, echtscheidings- en familierecht, vreemdelingenrecht, arbeids- en sociaalrecht, contractenrecht… en zij stellen al hun kennis en ervaring in het werk om u bij te staan en te begeleiden teneinde de best mogelijke opties en oplossingen te vinden, die zich voor u aanbieden.
Lees meer
Advocaat echtscheiding Antwerpen

Het kantoor

Het kantoor verbindt er zich toe het geheel aan wettelijke mogelijkheden voor uw problemen te onderzoeken teneinde deze het hoofd te bieden en op te lossen.

Het kantoor
Advocaat familierecht Antwerpen

Werkterrein

Juist omdat het kantoor er zich toe verbindt naar best vermogen uw belangen te behartigen, legt zij zich uitsluitend toe op een beperkt aantal rechtstakken- en domeinen.

Werkterrein
Echtscheidingsadvocaat

Gratis advies

"De vraag is niet hoeveel je verdediging je kost, maar wel hoeveel het je kost niet verdedigd te worden."

Gratis advies
Advocatenkantoor Antwerpen

Kosten

Het begroten van onze kosten en erelonen laat ons kantoor zich leiden door de richtlijnen van de Orde der Vlaamse Balies en de Orde van Advocaten te Antwerpen.

Kosten